Med ett brett och fullvärdigt tjänsteutbud hjälper vi våra kunder

Några av våra projekt

Med vår mångsidiga kompetens och långa erfarenhet hjälper vi dagligen
våra kunder i både längre och kortare projekt.

Byggarbetsplats i Strängnäs

Humana, Strängnäs

Kartverkstan ansvarar för utsättning av stomme och innerväggar vid byggnationen av det vårdboende Humana uppför i Södra stadsskogen i Strängnäs.

Västberga

Västberga allé

Längs Västberga Allé har vi utfört inmätning av befintliga förhållanden som underlag för projektering. Med hänsyn till arbetsmiljö har vi utöver traditionell terrester mätning även mätt in delar av området med drönare och laserskanner.

Gärdet

Gärdets Sportfält

På Gärdet har bland annat två nya 11-manna hybridgräsplaner uppförts. Kartverkstan har ansvarat för all mätningsteknik i projektet och utfört bland annat ledningsmätning, utstakning, maskinstyrning och mängdberäkningar.

Hasselbacken

Hasselbacken

Inför kommande ombyggnation laserskannade vi både byggnad och intilliggande parkområde för att tillhandahålla korrekta ritnings- och projekteringsunderlag.

Årstafältet

Årstafältet

I samband med produktionen av nytt VA-system på Årstafältet utför vi diverse kontrollmätningar på förlagda ledningar och kulvertar.

Vega förskola

Vega Förskola

Under pågående byggnation av Vega Förskola i Riksten, Tullinge bistår vi med mätningstekniska tjänster för både mark- (KvalitetsMark) och byggnadsarbeten (Mobilbygg).

Järvastaden

Järvastaden

I över 10 år har vi bistått SPENTAB med mätningstekniska tjänster på deras entreprenader i Järvastaden. Framför allt är det färdigställande av gatu- och parkmark, lekplatser samt saneringsarbeten som utförs.

ABBA the Museum

ABBA the Museum

På uppdrag av C&M projekt AB utförde vi laserskanning av befintliga förhållanden inne på ABBA the Museum.

Projektering pumpstation

Pumpstation Lidingö

På uppdrag av Evt Umeå AB har vi utfört inmätningar av både konstruktionsdelar och utvändiga markförhållanden. Vi har även levererat färdiga BIM-modeller av den befintliga byggnaden.

Torvalla IP

Torvalla IP

Drönarflygning över nygjord konstgräsplan på Torvalla IP. Ortofotot och punktmolnet var till stor hjälp vid upprättande av relationshandlingar.