Västberga allé

Längs Västberga Allé har vi utfört inmätning av befintliga förhållanden som underlag för projektering. Med hänsyn till arbetsmiljö har vi utöver traditionell terrester mätning även mätt in delar av området med drönare och laserskanner.

Västberga Västberga

Beställare: Structor Mark Stockholm

Projekttid: Juni 2020 och September – Oktober 2021

Ansvarig: Aneta Walczak

Tjänster: Projekteringsinmätning, drönarinmätning, laserskanning.