Hasselbacken

Inför kommande ombyggnation laserskannade vi både byggnad och intilliggande parkområde för att tillhandahålla korrekta ritnings- och projekteringsunderlag.

Hasselbacken

Beställare: PHS Hasselbacken

Projekttid: Maj – Juni 2021

Ansvarig: Henric Carlsson

Tjänster: Laserskanning