Järvastaden

I över 10 år har vi bistått SPENTAB med mätningstekniska tjänster på deras entreprenader i Järvastaden. Framför allt är det färdigställande av gatu- och parkmark, lekplatser samt saneringsarbeten som utförs.

Järvastaden Järvastaden Järvastaden Järvastaden Järvastaden Järvastaden

Beställare: SPENTAB

Projekttid: 2012 – pågående

Ansvarig: Henric Carlsson

Tjänster: Projekteringsinmätning, byggutsättning, maskinstyrning, drönarmätning, volymberäkning, relationsmätning, ledningsmätning m.m.