Gärdets Sportfält

På Gärdet har bland annat två nya 11-manna hybridgräsplaner uppförts. Kartverkstan har ansvarat för all mätningsteknik i projektet och utfört bland annat ledningsmätning, utstakning, maskinstyrning och mängdberäkningar.

Gärdet

Beställare: SPENTAB

Projekttid: Mars 2022 – Maj 2023

Ansvarig: Henric Carlsson

Tjänster: Projekteringsinmätning, utstakning, beräknings- & ritningsarbeten, maskinstyrning, relationsmätning m.m.