Årstafältet

I samband med produktionen av nytt VA-system på Årstafältet utför vi diverse kontrollmätningar på förlagda ledningar och kulvertar.

Årstafältet Årstafältet Årstafältet Årstafältet

Beställare: Stockholm Vatten och Avfall

Projekttid: November 2021 – pågående

Ansvarig: Martin Bergh

Tjänster: Ledningsmätning, tunnelmätning, kontroll- & sättningsmätning