Vega Förskola

Under pågående byggnation av Vega Förskola i Riksten, Tullinge bistår vi med mätningstekniska tjänster för både mark- (KvalitetsMark) och byggnadsarbeten (Mobilbygg).

Veg Vega

Beställare: KvalitetsMark

Projekttid: Oktober 2021 – pågående

Ansvarig: Sebastian Svärd

Tjänster: Byggutsättning, drönarmätning, volymberäkning, maskinstyrning, ledningsmätning m.m.