Terräng- & Markmodeller

Terräng- och markmodeller används vid exempelvis volymberäkning, maskinstyrning eller projektering. Vi bistår både med insamling av geografisk data, skapande av modeller och beräkningar baserat på dessa.

Hur vi jobbar

Utifrån insamlad geografisk information sammanställer vi terrängmodeller, vilka kan användas för mängdreglering/volymberäkning, maskinstyrning samt för upprättandet av sektionsritningar med mera.

Underlag för terrängmodellerna kan samlas in av oss genom traditionell inmätning, drönarinmätning eller laserskanning. Vi kan också utnyttja befintliga ritningar, terrängmodeller eller punktmoln.

Mätinstrument som mäter ner för en kulle med olika terräng och nivåer.

Kontakta oss idag

Kontakta oss idag för att få en samarbetspartner med lång erfarenhet som du kan lita på. Vi finns i Tyresö men arbetar i hela Storstockholm och Mälardalen med omnejd. Välkommen till Kartverkstan!