Areauppmätning & Mätbevis

Är ni osäkra på vilken area en lokal har eller vilka regler som gäller för areamätning? Kartverkstan är licensierad att utföra areauppmätning och utfärda mätbevis enligt Svensk standard.

Hur vi jobbar

Vid areauppmätningar använder vi numera primärt en handhållen SLAM-laserskanner men för enklare lokaler kan även en vanlig laseravståndsmätare (disto) i kombination med mätband användas.

Förutom planritning och areabevis kan vi även leverera kompletta 3D-modeller eller punktmoln eftersom datainsamlingen ändå oftast sker genom laserskanning. Areaberäkning sker enligt Svensk standard SS 21054:2020 om inget annat avtalats.

Mätinstrument på papper och ritningar.

Kontakta oss idag

Kontakta oss idag för att få en samarbetspartner med lång erfarenhet som du kan lita på. Vi finns i Tyresö men arbetar i hela Storstockholm och Mälardalen med omnejd. Välkommen till Kartverkstan!